introduction

 • 41Introduction —    When Burma (Myanmar) achieved independence from British colonial rule in 1948, many observers viewed it with its high standards of education and abundant natural resources as one of the Asian countries most likely to achieve economic… …

  Historical Dictionary of Burma (Myanmar)

 • 42Introduction —    Germany, during the years between 1933 and 1945, was a state organized around the principle of race. Rudolph Hess, Hitler’s confidant, was not being facetious when he defined National Socialism as applied biology. To the Nazis, paraphrasing… …

  Historical dictionary of the Holocaust

 • 43introduction — /ɪntrəˈdʌkʃən / (say intruh dukshuhn) noun 1. the act of introducing. 2. a formal presentation of one person to another or others. 3. something introduced. 4. a preliminary part, as of a book, musical composition, or the like, leading up to the… …

 • 44introduction — introdukcija statusas Aprobuotas sritis biologinė įvairovė apibrėžtis Procesas, kai rūšis apgalvotai perkeliama į aplinką už savo natūralaus arealo ribų. atitikmenys: angl. introduction rus. интродукция šaltinis Lietuvos Respublikos saugomų… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 45introduction — laukinių gyvūnų rūšies introdukcija statusas Aprobuotas sritis laukinė gyvūnija apibrėžtis Procesas, kai laukinių gyvūnų rūšies individai apgalvotai perkeliami už savo natūralaus arealo ribų ir įkurdinami gamtoje. atitikmenys: angl. introduction… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 46introduction — įvedimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. entry; inlet; input; insertion vok. Dateneingabe, f; Einführung, f; Einleitung, f; Eintragung, f rus. ввод, m pranc. amenée, f; entrée, f; introduction, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 47introduction — įjungimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Atomo, jono, molekulės, radikalo pavertimas pakaitu ar prijungimas prie atomų, sudarančių daugiagubąjį ryšį. atitikmenys: angl. introduction rus. введение …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 48introduction — įterpimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Įtraukimas į visumą, pavertimas sudedamąja dalimi (pvz., augalinių atliekų įterpimas į dirvožemį). atitikmenys: angl. incorporation; introduce; introduction vok. Einschließung, f;… …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 49introduction — introdukavimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Augalų rūšių ir veislių perkėlimas į naujas vietas (sritis, šalis), kuriose jie anksčiau neaugo. atitikmenys: angl. introduction vok. Introduktion, f rus. интродукция, f …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 50introduction — introdukavimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Pradinė aklimatizacijos fazė – gyvūnų plitimas už natūralaus arealo ribų ir jų prisitaikymas gyventi naujoje aplinkoje. atitikmenys: angl. introduction vok. Introduktion, f rus …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas